Má smysl měnit dodavatele elektřiny?

Po aukci virtuální elektrárny společnosti ČEZ bylo oznámeno, že se příští rok zvýší cena elektřiny pro domácnosti zhruba o 6 %. Trh s elektřinou je u nás už plně liberalizován, naše soustava je propojená s Evropou. V České republice i v okolních zemích poptávka po elektřině stoupá, takže můžeme předpokládat, že ceny porostou i v příštích letech.

Jaké má zákazník v tomto tržním prostředí šance dosáhnout příznivější ceny elektřiny? Musíme, bohužel, konstatovat že malé. Na Vysočině si můžeme vybrat ze tří dodavatelů: E.ON Energie, který v našem kraji dodával domácnostem už před otevřením trhu, ČEZ Prodej či Pražskou energetiku. Domácnost s roční spotřebou kolem 2000 kWh, zaplatí u prvních dvou jmenovaných dodavatelů zhruba 7750, u třetího 7900 korun. Vidíme, že prakticky nemá smysl dodavatele měnit. Důvodem ke změně by mohla být snad jen snaha podpořit českou firmu. Na druhou stranu nás může těšit, že máme spolu s Jihočeským krajem nejlevnější elektřinu v republice, je to ale jen zhruba o 3 % méně než v ostatních regionech.

V porovnání se zbytkem Evropy je u nás cena elektřiny pro domácnosti příznivá, patříme mezi třetinu zemí s nejlevnější elektřinou. U nás platí domácnosti v průměru 8,7 eurocentu za kWh, což je cena srovnatelná s úrovní například v Rumunsku, zatímco v Maďarsku je to 11,2 a na Slovensku 13,3. V Itálii, která musí velké množství elektřiny dovážet, platí domácnosti dokonce 20 eurocentů za kWh.

Ceny elektřiny s rostoucí poptávkou stoupají všude na světě, nikoho to netěší, ale nezbývá nám, než se s tím smířit i do budoucna.


Daneš Burket
MF Dnes, 9.8.2006