domů

  do zaměstnání

 
  gsm:
email:
  +420 724 677 779
danes@email.cz

facebook.com/danes.burket
  telefon:
gsm:
fax:
email:

adresa:
  +420 561 104 665
+420 724 677 779
+420 561 105 670
danes.burket@cez.cz

ČEZ, a. s., JE Dukovany
675 50 Dukovany